Afhandeling klachten en incidenten conform de Wkkgz

Eén geïntegreerd systeem voor klachten, incidenten en calamiteiten in Oost-Brabant

Wkkgz

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De huisartsenzorg valt onder de Wkkgz. Daarom hoort u vanaf 1 januari 2017 de beschikking te hebben over een klachtenfunctionaris en een klachtenregeling. U dient incidenten te onderzoeken en een eventuele calamiteit te melden bij de Inspectie. Daarnaast moet u aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Deze nieuwe taak vraagt een extra inspanning van u. U kunt deze zelf leveren of uitbesteden en gebruik maken van de ervaring van Huisartsenposten Oost-Brabant. Huisartsenposten Oost-Brabant handelt nagenoeg alle klachten (99% van de 330 klachten per jaar) laagdrempelig via bemiddeling af. We stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking van de gehele huisartsenzorg in de regio.
Voor de geschillencommissie kunt u zich aansluiten bij de daartoe landelijk opgerichte SKGE.

Service

Wij zijn boven alles uw vraagbaak. Vijf dagen per week kunt u tijdens kantoortijden bij ons terecht met al uw vragen omtrent klachten en incidenten. Met onze kennis en ervaring helpen wij u om klachten en incidenten op een laagdrempelig en volgens de eisen van Wkkgz te behandelen. Wij ondersteunen huisartsen(organisaties) bij de behandeling van klachten en incidenten van binnenkomst tot afhandeling.

Een abonnement op onze diensten biedt u:

  1. Beschikbaarheid van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  2. Informatie en advies aan huisartsen en patiënten over klachtbehandelingsmogelijkheden.
  3. Bijstand bij afhandeling van de klacht (indien van toepassing: als bemiddelaar  ter plaatse bij het gesprek aanwezig).
  4. Ondersteuning bij het formuleren van de klachtenbeoordeling.
  5. Garantie op een goedkeurde klachtenregeling.
  6. Overzichtelijke registratie, rapportage en analyse van klachten en leerpunten in Oost-Brabant.
  7. BOT (Bedrijfs Opvang Team): collegiale opvang bij schokkende gebeurtenissen.
  8. Ondersteuning bij (het opzetten van) incidenten- en calamiteitenonderzoek.*

* Deze dienst valt niet binnen het abonnementstarief. U ontvangt hiervoor een offerte op maat.

Wij bieden u onze diensten kostendekkend aanbieden tegen een abonnementstarief van € 10,- per maand per normpraktijk.
Wij staan voor service op maat. Een andere samenstelling van uw dienstenpakket is mogelijk. We bespreken uw wensen graag met u.

Veiligheid

Patiëntveiligheid staat bij ons voorop. Ons doel is om de huisartsenzorg in Oost-Brabant in staat te stellen om optimaal om te gaan met en te leren van klachten en incidenten. Dit draagt bij aan de veiligheidscultuur en kwaliteit van de huisartsenzorg.

Om ons doel te verwezenlijken realiseren we één geïntegreerd systeem voor klachten, incidenten en calamiteiten in Oost-Brabant. Dit systeem willen we realiseren voor zowel de dagzorg als de ANW-zorg. Het systeem zorgt enerzijds voor zo weinig mogelijk registratie van de kant van de huisarts en stelt anderzijds de huisartsen(zorg) in staat om optimaal te leren van wat niet optimaal is gegaan. De cultuur en het gedrag rondom kwaliteit en veiligheid worden uitermate goed ondersteund door scholing, bijeenkomsten en professionele attitude.

Contact

* = verplicht invullen

Mijn verzoek
Ik wil me direct aanmelden voor de service die Hart voor Brabant Doktersdiensten BV biedt omtrent klacht- en incidentbehandeling.
Ik wil direct een telefonische afspraak plannen.
Anders, namelijk (graag bij 'Uw bericht' invullen).